Tło

FORMULARZ OŚWIADCZENIA DLA  AGENTA PZU

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-23 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”
 • przez e-mail: iod@vanitystyle.pl
 • przez formularz kontaktowy pod adresem:

www.vanitystyle.pl/prywatnosc/kontakt

Cele przetwarzania
 • Świadczenie usługi związanej z korzystaniem z Programu FitProfit (w tym również obsługa zgłoszeń i reklamacji)
 • Marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez VanityStyle oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk
 • Cele podatkowe i rachunkowe
Podstawy prawne przetwarzania
 • Umowa o świadczenie usług
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Przepisy prawa
Okres przechowywania danych
 • W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń
 • W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Twojej karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze
 • W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne),  podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu FitProfit, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.
Prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) 

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dotyczące profilowania Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę.  Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o wielkości podmiotu, w którym pracujesz, wielkości miasta, w którym korzystasz z karty,  korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.
Obowiązek podania danych Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1).

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu  www.vanitystyle.pl/prywatnosc

* - pola wymagane