Tło

FAQ - często zadawane pytania

Jak mogę nabyć kartę FitProfit?

Oferta VanityStyle i program FitProfit skierowany jest do firm i ich pracowników. Podstawowym warunkiem nawiązania współpracy jest zgłoszenie do programu minimum 5 pracowników pozostających w związku prawnym z pracodawcą z tytułu wykonywanej pracy (oferta dla firm zatrudniających co najmniej 5 pracowników).

Czy mogę zakupić kartę jako osoba indywidualna?

Program FitProfit skierowany jest wyłącznie do firm, nie posiadamy oferty dla osób indywidualnych

Czy przesyłane karty są już aktywne, czy trzeba je aktywować?

Kart nie trzeba aktywować. Karty są aktywne od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który zostały opłacone.

Czy istnieje możliwość zamówienia karty dla osoby towarzyszącej i dzieci nie posiadając karty pracowniczej?

W przypadku braku karty pracowniczej nie ma możliwości zamówienia karty dla osoby towarzyszącej oraz dzieci.

Czy z mojej karty FitProfit może skorzystać inna osoba?

Karta FitProfit jest kartą imienną i nie może być przekazywana osobom trzecim.

Czy mogę uzyskać duplikat, jeśli zagubię kartę? Jaki jest koszt?

Tak. W takim przypadku należy zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy lub osobie, która koordynuje współpracę z naszą spółką ze strony Państwa firmy. Jeśli karta była zamawiana i opłacana za pośrednictwem platformy internetowej, możesz zamówić duplikat karty na stronie platformy. Po otrzymaniu zgłoszenia, nasz Dział Opieki Klienta przygotuje i dostarczy duplikat.
Wysokość opłaty uzależniona jest od umowy z firmą.

Co zrobić w przypadku, gdy nie mogę skorzystać z usługi w obiekcie sportowym akceptującym karty FitProfit?

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 22 371 50 72. Infolinia VanityStyle dostępna jest 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-21:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy mogę skorzystać z zajęć w obiekcie sportowym jeśli nie mam przy sobie karty FitProfit?

Nie ma takiej możliwości, w celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego okazania Karty oraz dokumentu tożsamości.

Co rozumiemy pod pojęciem dokument tożsamości?

Jest to dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Użytkownika; zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe), przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną (legitymacje szkolne) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe oraz okresowe bilety komunikacji miejskiej.

Czy dziecko musi okazać dokument tożsamości by skorzystać z zajęć sportowych?

Dziecko, jako Użytkownik karty, zobowiązane jest do okazania dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z wizyty. W  przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym (dzieci do 7 roku życia) nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z zajęć sportowych – niezbędna jest imienna karta FitProfit.

Czy osoba towarzysząca może pozostać w programie w przypadku, gdy pracownik rezygnuje z karty FitProfit?

Nie ma takiej możliwości, wraz z rezygnacją pracownika dokonywana jest dezaktywacja zgłoszonej przez pracownika osoby towarzyszącej.

Gdzie mogę sprawdzić czy moja karta jest aktywna?

W celu uzyskania takich informacji skontaktuj się z Działem HR u swojego pracodawcy bądź skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem telefonu 22 371 50 72.