Znajdź coś dla Siebie
Szukany tekst / szukany klub:

Szukaj w Obiekty / Rabaty:

Lokalizacja:

Typ obiektu:

zaawansowana  

Często zadawane pytania

Czy jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą mogę wykupić sobie program/kartę FitProfit i ewentualnie dopisać kogoś (np. dziewczynę)?

Oferta VanityStyle i program FitProfit skierowany jest do firm i ich pracowników, zaś podstawowym warunkiem nawiązania współpracy jest zgłoszenie do programu minimum 10 pracowników pozostających w związku prawnym z pracodawcą z tytułu wykonywanej pracy (oferta dla firm zatrudniających co najmniej10 pracowników).

Czy karta FitProfit jest kartą „open” i pozwala na dostęp do wszystkich obiektów znajdujących się w przesłanej przez Państwa liście, o każdej porze dnia?

KARTA SPORTOWO REKREACYJNA FITPROFIT, zapewnia dostęp BEZ DODATKOWYCH DOPŁAT DO WIZYTY DLA POSIADACZY KART do obiektów sportowych – klubów fitness, siłowni, pływalni i innych klubów świadczących usługi sportowe w całym kraju (zgodnie z listą akceptantów karty FitProfit dostępnej na stronie https://www.fitprofit.pl/wyszukiwarka_obiektow oraz będącej załącznikiem do oferty) bez konieczności deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, dnia i godziny wizyty,  przez 7 dni w tygodniu. Jest kartą na zasadach „open”.

FAQ szczegółowe dla użytkownika

Czy mogę uzyskać duplikat, jeśli utracę kartę? Ile to kosztuje?

Tak. W takim przypadku prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracodawcy lub osobie, która koordynuje współpracę z naszą spółką ze strony Państwa firmy i wypełnienie odpowiedniego formularza. Po otrzymaniu takiej takiego formularza, nasz Dział Obsługi Klienta przygotuje i dostarczy duplikat. Duplikat jest bezpłatny.

Czy mogę zatrzymać kartę jeśli chcę kiedyś wrócić do programu?

Kartę FitProfit  należy zwrócić VanityStyle  w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia obowiązywania okresu rozliczeniowego niezależnie od tego czy użytkownik ma zamiar w przyszłości powrócić do programu.

Ile osób towarzyszących mogę zaprosić do programu?

Każdy pracownik może zgłosić do programu jedną osobę towarzyszącą, będącą członkiem najbliższej rodziny (mąż, żona, partner, partnerka), a także dzieci (w wieku do lat 15) dla dzieci posiadamy ofertę dwóch kart: "dziecko basen" i "dziecko pełna".

FAQ szczegółowe dla pracodawcy

Jak rozliczać nasz program sportowy? Czy karnety mogą być finansowane z ZFŚS? Jak wygląda kwestia podatków od osób fizycznych w przypadku finansowania zakupu karnetów dla pracowników?

Wydatek na zakup karnetów na sport i rekreacje może być finansowany z ZFŚS pod warunkiem, że taka możliwość zawarta została w regulaminie określającym zasady korzystania z tego funduszu w danej firmie. Z przepisów wynika, że finansowanie tych wydatków przez pracodawcę z ZFŚS powoduje obowiązek pracodawcy uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika od wartości przekazanego karnetu. Wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, pod warunkiem że, nie będą one w roku podatkowym przekraczały kwoty 380 zł. Natomiast w przypadku gdy pracodawca finansuje świadczenie rzeczowe z innych źródeł niż ZFŚS zwolnienie od podatku nie ma zastosowania.
Źródło:
Art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zmn.
Art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późn. zmn.

Czy przesyłane karty są już aktywne?

Karty przesyłane do Klienta są kartami aktywnymi i gotowymi do rozdystrybuowania i użytkowania.

Co zrobić z kartami osób, które zrezygnowały?

Karty osób, które zrezygnowały z programu należy odesłać do siedziby VanityStyle maksymalnie 14 dni kalendarzowych od zakończenia obowiązywania danego okresu rozliczeniowego bezpośrednio do opiekuna Państwa firmy.

Czy mogę uzyskać duplikat, jeśli utracę kartę? Ile to kosztuje?

Tak. W takim przypadku prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracodawcy lub osobie, która koordynuje współpracę z naszą spółką ze strony Państwa firmy. Po otrzymaniu takiej informacji, nasz Dział Obsługi Klienta przygotuje i dostarczy duplikat. Duplikat jest bezpłatny - w przypadku finansowania 100% przez pracodawcę. Wysokość opłaty jest uzależniona od umowy z firmą i od sposobu finansowania programu sportowego przez pracodawcę. W przypadku 0% finansowania koszt duplikatu to 30 zł brutto.

Czy mogę zatrzymać kartę jeśli chcę kiedyś wrócić do programu?

Kartę FitProfit  należy zwrócić VanityStyle w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia obowiązywania okresu rozliczeniowego niezależnie od tego czy Użytkownik ma zamiar w przyszłości powrócić do programu.

Czy można zawiesić współpracę na okres wakacyjny?

Nie można zawiesić współpracy na okres wakacji. Istnieje natomiast możliwość rozwiązania umowy, a następnie powrót do programu po owym okresie. Rozwiązanie to powoduje jednak zmianę warunków umowy. Każdy klient powracający do programu po wakacjach jest traktowany jak nowo przystępujący – tzn. wszelkie wcześniej wynegocjowane warunki nie są wówczas uwzględniane.

Czy można zgłosić pracownika po terminie?

Nie ma takiej możliwości. Klient – zgodnie z umową – zobowiązany jest do przesłania aktualnej, poprawnie wypełnionej listy osób zgłaszanych do programu najpóźniej do 20 tego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy.

Czy osoba towarzysząca może pozostać w programie w przypadku gdy pracownik rezygnuje z karty FitProfit?

Nie, wraz z rezygnacją pracownika dokonywana jest blokada zgłoszonej przez niego osoby towarzyszącej.

Wypowiedzenie umowy współpracy.

Wysyłanie wypowiedzenia bez uprzedniej informacji ma miejsce w sytuacji, gdzie ustalone wcześniej warunki nie są przestrzegane przez klienta. Odbywa się co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W tym czasie klient ma czas na renegocjację warunków umowy. W przypadku, gdy negocjacje kończą się pomyślnie dla obu stron, zawierana jest nowa umowa z zachowaniem ciągłości okresu rozliczeniowego. W innym przypadku, VanityStyle ma możliwość zakończenia współpracy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Czy przy zgłoszeniu dużej grupy osób towarzyszących można wynegocjować rabat?

Nasz program skierowany jest głównie do firm, a za jej pośrednictwem do pracowników. Cena za kartę dla osoby towarzyszącej nie podlega negocjacjom.

Ile osób towarzyszących mogę zaprosić do programu?

Każdy pracownik może zgłosić do programu jedną osobę towarzyszącą, będącą członkiem najbliższej rodziny (mąż, żona, partner, partnerka), a także dzieci (w wieku do lat 15) dla dzieci posiadamy ofertę dwóch kart: "dziecko basen" i "dziecko pełna".

Czy osoba towarzysząca może pozostać w programie w przypadku gdy pracownik rezygnuje z karty FitProfit?

Nie, wraz z rezygnacją pracownika dokonywana jest blokada zgłoszonej przez niego osoby towarzyszącej.
nasi klienci: