Tło

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dział sprzedaży – oferta handlowa

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych 

VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe” 
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl 
 • telefonicznie: 22 371 50 72 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

W VanityStyle został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@vanitystyle.pl

Cele przetwarzania 

Przedstawienie oferty lub działania prowadzące do zawarcia umowy lub jej wykonania. 

Podstawy prawne przetwarzania 

Nasz uzasadniony interes, wykonanie umowy lub działania prowadzące do jej zawarcia oraz zgoda jeśli ją wyraziłeś. 

Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

W celu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie – do momentu załatwienia Twojej sprawy;

W celach marketingowych – dopóki nie cofniesz nam zgody na takie działania;

Odbiorcy danych 

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

 • prawo do wycofania zgody jeśli została wyrażona 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 • prawo dostępu do danych 
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, 
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych (PUODO) 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane są wyżej). 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: www.vanitystyle.pl/prywatnosc

 

Informujemy, że podając dane, które nie są obowiązkowe wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od VanityStyle Sp. z o. o. informacji handlowo - marketingowych, poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących wybierając jako formę kontaktu::
* - pola wymagane

Dział współpracy z obiektami – obiekty sportowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
 • telefonicznie: 22 371 50 72

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym

Podstawy prawne przetwarzania

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: www.vanitystyle.pl/prywatnosc

* - pola wymagane

Dział współpracy z obiektami – obiekty rabatowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
 • telefonicznie: 22 371 50 72

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym

Podstawy prawne przetwarzania

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: www.vanitystyle.pl/prywatnosc

* - pola wymagane

Dział opieki klienta

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
 • telefonicznie: 22 371 50 72

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym

Podstawy prawne przetwarzania

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: www.vanitystyle.pl/prywatnosc

* - pola wymagane
Wybierz dział powyżej, aby wybrać odpowiednią formę kontaktu.

Infolinia

Infoliniatel.: +48 22 371 50 72
e-mail: infolinia|vanitystyle.pl| style="background-color: rgb(0, 39, 81); text-align: center;"|infolinia|vanitystyle.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 7:00-21:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Oferta handlowa

Infoliniatel.: +48 22 746 30 97 wew. 104
e-mail: sprzedaz|vanitystyle.pl| |sprzedaz|vanitystyle.pl

Czynna w godzinach 8:00-16:00

 

Loga VS

InfoliniaVanityStyle Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa
e-mail: recepcja|vanitystyle.pl| style="background-color: rgb(0, 39, 81);"|recepcja|vanitystyle.pl

tel.: +48 22 746 30 97
faks: +48 22 201 21 88