Tło

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my” lub „VanityStyle”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu sportowo-rekreacyjnego (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes VanityStyle
 • w celu prowadzenia konta na Platformie oraz dokonywania zamawiania, aktywacji i dezaktywacji karty oraz obsługi technicznej, zakładania i zarządzania kontem na Platformie – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana drogą elektroniczną umowa
 • w celu marketingu bezpośredniego po zaprzestaniu korzystania z Programu sportowo-rekreacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda
 • w celu marketingu bezpośredniego w trakcie posiadania aktywnej karty w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez VanityStyle oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, prowadzenia analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celu dostosowania Platformy do Twoich potrzeb - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my” lub „VanityStyle”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu sportowo-rekreacyjnego (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda
 • w celu marketingu bezpośredniego w trakcie posiadania aktywnej karty w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez VanityStyle oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, w celu prowadzenia analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (pracodawca osoby, która zamówiła kartę), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

 

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my” lub „VanityStyle”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu sportowo-rekreacyjnego, (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes VanityStyle
 • w celu prowadzenia analiz i statystyk dotyczących produktu i usługi mających na celu podnoszenie ich jakości - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego,, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Twojego dziecka
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem

* - pola wymagane